InnovatieHub InnoFields

InnoFields is een samenwerking tussen Royal Eijkelkamp, Altop en HAL24K-Agri en is een thematische hub gericht op droogte en bodemverbetering. Samen met studenten wordt er nieuwe kennis ontwikkeld op het gebied van droogte en bodemverbetering. Studenten worden opgeleid in de nieuwste ontwikkelingen en kunnen een bijdrage leveren aan de innovatie van de bedrijven.

Vanuit de hub ontstaan nieuwe en duurzame inzichten en oplossingen voor water-, bodem-, klimaat-, en agro-gerelateerde uitdagingen. Rond al deze thema's zijn vele facetten die belangrijk zijn zoals technische, biologische, gedragsverandering en communicatie/marketing. Daardoor is de hub voor studenten van verschillende opleidingen interessant. We hebben opdrachten voor diverse opleidingsniveaus: mbo, hbo en universitair.

InnovatieHub InnoFields

InnovatieHub InnoFields

bedrijven

Altop Innovations

Altop is in Nederland specialist op het gebied van water- en afvalwatertechniek, luchtbehandeling en chemieopslag voorindustriële bedrijven, overheden en waterschappen. Altop heeft alle kennis en kunde in eigen huis voor ontwerp, bouw, montage en service en onderhoud van kunststof apparaten en installaties. Altop onderscheidt zich door het bieden van innovatieve producten en oplossingen, met kunststof als basis.

WEBSITE
Altop Innovations

Royal Eijkelkamp

Royal Eijkelkamp heeft al meer dan 110 jaar ervaring en expertise in oplossingen voor bodem en water. Inmiddels zijn wij vertegenwoordigd in 90 landen in vijf continenten. Hier dragen wij bijvoorbeeld bij aan een gezonde bodem voor succesvolle landbouw, effectief waterbeheer in een veranderend klimaat, en een stabiele bodem voor veilige bouw & infrastructuur. Hiervoor bieden wij innovatieve apparatuur gericht op real-time data. Bovendien leveren wij expertise, trainingen en onderhoud om duurzaam toegevoegde waarde te leveren aan klanten en partners.

Wij staan nog altijd met onze neus vooraan bij innovaties. Werken met een 3D metaal printer? Doen we. Kijken hoe wij augmented reality kunnen toepassen bij onze sonische boormachines? Doen we. Kom dus stagelopen bij Royal Eijkelkamp als jij net zo nieuwsgierig bent en open staat voor nieuwe ontwikkelingen als wij.

WEBSITE
Royal Eijkelkamp

HAL24K-Agri

HAL24K Agri will focus on AI deployments in the agriculture industry. In agriculture everything is connected by the natural resources. We see agriculture as the circle of life.

If we want to improve the world by increasing food production, we should also improve the way we work with the soil this food grows on. Include the water and nutrients contents and the biology in the soil.

On the other hand, efficiency can be gained in agriculture too. Reduce the use of natural resources and environmental footprint. Everything goes hand in hand, so our goal is to utilize AI to close the circle. This is just the start of our journey. Join us!

WEBSITE
HAL24K-Agri

DrainTalent & HeatTalent

DrainTalent en HeatTalent combineren kennis en kunde om optimale bodemconditie voor sportvelden – 365 dagen per jaar, ongeacht klimaat en seizoensinvloeden – te garanderen. In deze samenwerking komt het unieke circulaire bodembeheersysteem van DrainTalent samen met de vooraanstaande veldverwarmingstechnologie van HeatTalent.

In 2022 hebben DrainTalent en HeatTalent het Onderzoeks- & Innovatiecentrum in Beek Gem. Montferland geopend. Op dit Onderzoeks- & Innovatiecentrum worden verschillende samenstellingen van bodemmateriaal, bodemopbouw en bodembeheersystemen en de impact van veldverwarming onderzocht, met elkaar én ten opzichte van traditionele opbouw vergeleken en gevalideerd. Dit alles gebeurt vanuit een projectteam waarin specialisten op het gebied van technologie (onderzoekers en ontwikkelaars van DrainTalent en HeatTalent), klimaat robuust bodem- en watersysteem (onderzoeksbureau Lumbricus), en aanleg en onderhoud van sportvelden (Hofmeijer Voorst) zijn vertegenwoordigd.

WEBSITE
DrainTalent & HeatTalent

Soil Valley

Soil Valley: een gedachtegoed voor verbetering van het bodem- en watersysteem

Menselijke activiteit en klimaatverandering zetten het bodem- en watersysteem onder druk. Voor een duurzaam beheer, nu en in de toekomst, zijn twee dingen nodig: kennis over bodembiologie en data. Het Soil Valley ecosysteem zet zich in voor het behoud van een gezonde bodem. Voor voedsel, klimaat, en ruimtelijke ordening.

Onze ontwikkelingen en initiatieven worden gedreven door technologie. Want om écht het verschil te kunnen maken voor toekomstbestendige teelttechnieken, bouwtechnieken, watermanagement, en ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor bodem en waterkwaliteit, is data nodig om modellen te maken en voorspellingen te doen.

De focus ligt op transitieprojecten en bodemverbetering, voor een herstel van biodiversiteit. Maar we stimuleren ook technologische innovatie en bodemonderzoek. En met die opgedane kennis adviseren we overheden hoe bodem en water leidend kunnen zijn voor de ontwikkeling van de openbare ruimte.  

WEBSITE
Soil Valley
Jeroen Peters
Jeroen Peters
Hubmanager
InnovatieHub InnoFields
Innovatiehub
Hubmanager
InnovatieHub InnoFields

Opdrachten in deze hubOpdrachten in deze hub

Doorzoek de website