Grensland College start in september 2021 met HBO-opleidingen

Grensland College start in september 2021 met HBO-opleidingen

Op 1 september 2021 start het Grensland College met twee HBO-opleidingen, die vanuit Winterswijk worden aangeboden en gecoördineerd. Welke twee dat worden, zal eind oktober duidelijk worden. “We denken aan opleidingen in de richting van techniek, bouwnijverheid en management”, zegt Alexander van der Graaff, die een jaar geleden de opdracht kreeg om de haalbaarheid van de HBO-instelling in de Achterhoek te onderzoeken. De behoefte bij werkgever, werknemers, MBO-studenten en leerlingen van middelbare scholen bleek groot.

Behoefte aangetoond met marktonderzoek en enquête
Het Grensland College is een initiatief van de drie O’s, onderwijs, overheden en ondernemers, die in de Achterhoek op allerlei terreinen nauw samenwerken. Van der Graaff heeft het afgelopen jaar bedrijven en instellingen die mogelijk willen deelnemen aan het initiatief benaderd. “Voor de zomer hebben we een uitgebreide marktverkenning gedaan en alle bedrijven benaderd. Ook zijn MBO-studenten en scholieren van middelbare scholen geënquêteerd.” De behoefte aan een twee jarige praktijkgerichte HBO-opleiding, de Associate degree, werd onderzocht. De conclusie is dat het zinvol is en gewenst om het “kleine broertje van de vierjarige HBO-Bacheloropleiding” in de regio Achterhoek aan te bieden. “Er zijn veel MBO4-studenten die een stapje hoger willen zetten, maar niet nog eens vier jaar willen studeren.” Ook is er behoefte bij al werkenden, die op een hoger niveau willen worden bijgeschoold. “Graag in de regio, korter en flexibel”, werd gezegd, “Dat is precies wat wij gaan aanbieden”, zegt Van Der Graaff.

Op de foto: Wethouder Elvira Schepers, Alexander van der Graaff en Frank Tillmann voor het oude raadhuis, waar het Grensland College HBO-opleidingen zal verzorgen. 
Bron foto: Bernhard Harfsterkamp. 

Groeien naar negen opleidingen
Voor de nieuwe instelling zijn de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Hogeschool Saxion en het Graafschap College de hoofdpartners. Op 30 september tekenden zij een intentieovereenkomst. Gestart wordt met twee deeltijd-opleidingen,. Doel is om er uiteindelijk eind 2024 negen aan te bieden. “Die worden deels in het oude raadhuis in Winterswijk verzorgd”, zegt Van der Graaff, “maar we maken ook gebruik van de innovatiecentra in de Regio Achterhoek.” Om onderwiijs en arbeidsmarkt structureel te verbinden, staat hybride onderwijs, dat wil zeggen onderwijs in en door werkgevers zelf, eveneens hoog op de agenda. Het te ontwikkelen gezondheidspark nabij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zou een locatie kunnen worden voor een zorgmodule. In de eerste plannen voor het Grensland College werd gesproken over grensoverschrijdend onderwijs. Zover is het nog niet. “Er zijn al wel gesprekken met de Duitsers en die zullen snel aanhaken. De Westfälische Hochschule in Bocholt is zeer geïnteresseerd.” Daar zouden Nederlandse studenten die na twee jaar toch verder willen studeren een plek kunnen vinden. “Onze opleidingen kunnen dan een springplank zijn voor werk en vervolgstudie bij de oosterburen.”

Met lokale ontwikkelingskansen nodig je mensen uit te blijven
Wethouder van onderwijs, Elvira Schepers, was graag al gisteren gestart met de nieuwe opleidingen. Ze begrijpt echter dat het tijd vraagt om goede en passende opleidingen aan te bieden. “Het is belangrijk dat mensen kansen krijgen zich te blijven ontwikkelen en dat er voldoende werkgelegenheid in deze regio blijft”, zegt de wethouder. “We zien nog te vaak dat mensen vertrekken naar het westen van het land om dat daar de banen voor het oprapen liggen, terwijl het hier veel mooier wonen, werken en recreëren is.” Door ontwikkelingskansen zoals bij het Grensland College aan te bieden nodig je mensen uit om hier te blijven. Voor jongeren is het eveneens een goede ontwikkeling. “Ze hoeven niet meer per se naar de grote stad, maar kunnen een HBO-opleiding in de eigen regio volgen.” Voor Winterswijk is er volgens de wethouder vooral behoefte aan opleidingen op het gebied van techniek, management en zorg. “Er is de komende jaren alleen maar meer vraag naar mensen die in de zorg en techniek willen werken. Het is goed dat het Grensland College zich daar op gaat richten.”

Veel te bieden voor jongens en meiden die interesse hebben in techniek
Frank Tillmann van Colubris Cleantech (bij velen misschien nog bekend als Redox Water Technology) is bij het Grensland College betrokken door de innovatiehub Aalten-Winterswijk, die samen met de bedrijven Contour en ARA is opgezet. Colubris is actief op het gebied van techniek voor afvalscheiding, afvalwaterscheiding en terugwinnen van reststromen uit afvalstromen. “Het is hoog technologisch wat wij doen en dat betekent dat wij zeer gebaat zijn en veel te bieden hebben voor jongens en meiden die interesse hebben in techniek”, zegt Tillmann. Colubris maakt niet alleen “dingen”, maar bedenkt die ook. “Het heeft een hoog engineers-gehalte.” De innovatiehub Winterswijk-Aalten heeft “de frisse jonge kerel Tycho Geurkink” aan zich gebonden. “Hij is de enige student in deze regio die inderdaad het lef heeft gehad om daadwerkelijk in Duitsland te studeren.” Geurkink zal de innovatiehub opbouwen, waarmee stagiaires en afgestudeerden kunnen worden binnengehaald. “Wij zijn als onderneming ook zeer gebaat bij Duitse studenten”, zegt Tillmann. Het was Tycho Geurkink die hem in contact bracht met het Grensland College.

Een echte D’ran-opleiding
Tillmann heeft al een mooi Nederlands woord bedacht voor deze Associate degree-opleidingen. “Ik denk dat het Grensland College echte D’ran-opleidingen gaat aanbieden. Wij willen graag jongens en meiden die de techniek in willen. En juist in de techniek worden straks de meeste opleidingen aangeboden. Vandaar onze interesse en ons enthousiasme om mee te werken.” Volgens Tillmann juichen ook andere ondernemingen het initiatief toe. “We zijn een maakregio en daarbij past het accent op studenten die technisch opgeleid willen worden. Wat ook aanspreekt is om de studenten bij ons proberen te houden. Het is zo jammer dat ze de regio uittrekken. Het kost ons daarna moeite om de jongeren weer naar ons toe te halen.” Ook Colubris kan een plek zijn waar praktijkgerichte opleidingen worden verzorgd. Geldt voor Tillmann ook “hoe sneller, des te beter?” “Ja”, zegt hij “D’ran met die opleidingen.”

Bron: Achterhoek Nieuws, Bernhard Harfsterkamp

Terug naar overzicht
Doorzoek de website