Meervoudige waardecreatie met de Minor Circulaire Economie

Meervoudige waardecreatie met de Minor Circulaire Economie

Begin februari gingen Stijn en Daniel enthousiast van start met de Minor Circulaire Economie bij de HAN. Tijdens deze minor maken studenten kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business en verdienmodellen. Samen met een opdrachtgever wordt er op zoek gegaan naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, de keten en de omgeving waarin de organisatie opereert.

Voor Stijn en Daniel was Ubbink de opdrachtgever en voerden ze een onderzoek uit naar het vervoer binnen de keten om een verbetering in de circulariteit van de producten van Ubbink te kunnen realiseren. Met dit onderzoek hebben Stijn en Daniel gekeken in welke mate er meerwaarde gecreëerd kan worden middels het hergebruik van de productgroep “Bouwproducten”. In het onderzoek kwam de focus te liggen op het retourtransport van de producten van Ubbink. Allereerst is er gekeken naar wat de klanten na gebruik met de producten doen en vervolgens is er gekeken naar de mogelijkheden om de producten te vervoeren naar een recyclingbedrijf. Deze mogelijkheden zijn vertaald naar een advies voor Ubbink. Met dit advies is Ubbink weer een stapje dichter bij het doel om 100% circulair te worden. 

Digitale momenten
Half maart veranderde er voor Stijn en Daniel veel dankzij de situatie rondom COVID-19. Ineens moesten zij op afstand van elkaar en zonder fysieke colleges het project verder uitvoeren. In het begin wel even wennen, zelfs de eerste kennismaking met de begeleiders vanuit Ubbink was digitaal. Een paar sessies verder was iedereen gelukkig gewend aan de nieuwe situatie en werd Microsoft Teams een vertrouwd communicatiekanaal. Gelukkig kwamen er in juni een aantal versoepelingen, waardoor het weer mogelijk was om samen te werken bij De Steck in Doetinchem. Een stuk fijner én gezelliger natuurlijk. Zo konden de laatste loodjes toch nog samen afgelegd worden. Stijn en Daniel hebben ondanks de bijzondere situatie doorzettingsvermogen en creativiteit getoond en hun project tot een succesvol eind gebracht. Dit alles is beloond met een mooi cijfer.

Wil jij net als Stijn en Daniel een project uitvoeren, afstuderen of stage lopen bij een van de bedrijven aangesloten bij de Innovatiehub? 
Kijk dan eens naar onze stage vacatures of neemt contact op met een van de Hubmanagers.

Terug naar overzicht
Doorzoek de website