data solutions development

Op dit moment heeft de Gemeente Bronckhorst geen integraal beeld van onze dienstverlening en klantcontacten.  Veel data en informatie is wel aanwezig, maar worden vooralsnog niet verzameld, geanalyseerd en omgezet in bruikbare informatie. Deze informatie is voor de gemeente een belangrijk productiemiddel. Ze willen op basis van aanwezige data, analyses maken en dit omzetten in bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen, plannen en effecten meten van acties die onze dienstverlening verbeteren. Deze gegevens worden nu niet integraal en op een slimme manier gebruikt om te sturen op de kwaliteit van onze primaire processen.  Graag wil de Gemeente Bronckhorst een datasysteem ontwikkelen waarin de data en informatie verzameld en geanalyseerd kan worden.

Deelvragen daarbij kunnen zijn:

  • Is er een tool of dashboard beschikbaar waarin we alle data/ gegevens bij elkaar kunnen brengen?
  • Welke data zijn voor welk contactkanaal relevant?
  • Welke verbanden kunnen we leggen tussen de verschillende data ten aanzien van de organisatie brede dienstverlening
  • Hoe kunnen we onze data betekenis geven binnen verschillende contexten
Solliciteren
Solliciteren
data solutions development
data solutions development
  • Vakgebieden Informatica / IT
  • Opleidingsniveau MBO/HBO
  • Soort Stage Afstudeerstage
  • Innovatiehubmanager
Doorzoek de website